Mariánské náměstí 7/495
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
info@nabytkove-studio.cz
+420 734 256 888

SLUŽBY

Projekční práce Kompletní realizace na klíč Vlastní výroba a montáž interiérových prvků
Doprava zboží Záruka a pozáruční servis Feng Shui


Projekční práce

1. Vstupní konzultace

Vstupní konzultace je nezávazná a zdarma. Cílem konzultace je prezentace služeb pro návrh interiéru, zjištění budoucího rozsahu práce, které klient bude požadovat. Designer formou dialogu s klientem zjistí jeho představy o daném prostoru, naznačí mu, zda jeho představy jsou realizovatelné a navrhne možnosti řešení. Doporučujeme klientovi na první schůzku vzít půdorysy daných místností, fotografie prostoru a např. obrázky interiérů a nábytku, které jej oslovily. V případě zájmu klienta o naše služby je vystaven zákaznický list na projekt včetně zálohové faktury. Sazba za zpracování návrhu jedné místnosti se dle velikosti pohybuje od 1.500 do 4.000 Kč (např. 35 m2 cca 2.500 Kč).

2. Zaměření interiéru

Po zaplacení zálohy provede designer zaměření daného prostoru včetně event. posouzení stavu rozvodů vody a elektřiny.

3. Koncept návrhu interiéru

Designer vypracuje na schůzku půdorysné řešení rozmístění nábytku ve více variantách. Dále předloží klientovi vzorky materiálů nábytku, čalounění, podlah a úpravy stěn. Navrhne vhodný typ nábytku, svítidel a doplňků. To vše ve více kombinacích. Cílem této schůzky je rozhodnout o všech zařizovacích prvcích, aby se mohl sestavit finální návrh. Po této schůzce designer zašle klientovi na odsouhlasení 3D vizualizace. Po připomínkování ze strany klienta bude sestaven finální návrh.

4. Finální návrh interiéru

Designer předá oproti doplacení smluvní ceny klientovi finální návrh. Ten bude obsahovat 3D vizualizace, výkres podkladů pro specialisty (voda,odpady,elektro a stavební změny), rozpis všech zařizovacích prvků vč. cenového návrhu a nabídnutí možnosti realizace naší společností.

5. Upřenění kalkulace - dodatečné náklady a odpočty

Dodatečná schůzka s designerem na přání klienta bude účtována sazbou 300 Kč/hod vč. DPH. Cenu za návrh interiéru může klient uplatnit formou odpočtu při nákupu nábytku až do výše 10% ceny nábytku do dvou let.Kompletní realizace na klíč

1. Vstupní konzultace

Vstupní konzultace je nezávazná a zdarma. Technik se po domluvě s klientem dostaví na místo požadované realizace k nezávazné konzultaci: (a) klient předloží vlastní projekt na požadované práce, v tomto případě technik posoudí předložený projekt se skutečným stavem a provede kontrolní zaměření, (b) realizace bude provedena na základě našeho projektu, vstupní konzultace není nutná.

2. Kalkulace služeb

Na základě projektu a vlastního posouzení místa realizace bude vypracován cenový návrh, který bude obsahovat konečnou cenu pro realizaci díla. V případě odsouhlasení klientem bude předložena Smlouva o dílo. Kalkulace je nezávazná a zdarma.

3. Vystavení Smlouvy o dílo

Smlouva o dílo obsahuje kontaktní údaje na zhotovitele a objednatele, místo realizace, cenu včetně rozpočtu, termíny, platební podmínky a záruky. Po uzavření Smlouvy o dílo a zaplacení zálohy je započata realizace díla.

4. Realizace interiéru

Postup realizace interiéru se odvíjí od rozsahu prací a fáze, ve které do realizace vstupujeme. Vlastní harmonogram a postup prácí bude předložen klientovi na základě rozsahu požadovaných prací. V průběhu každé realizace vedeme Stavební deník. Realizace končí úklidem a předáním vlastního díla.

5. Předání interiéru

Po ukončení všech prací je dílo řádně předáno. Je vyhotoven Předávací protokol ve kterém je zhodnocena kvalita díla vč. závad a nedodělků a termínů jejich odstranění. Protokol dále obsahuje seznam méně či víceprací, včetně koncové ceny, event. se uplatňují smluvní pokuty a penále. Po podepsání předávacího protokolu je vyhotovena konečná faktura.

6. Finální faktura

Konečná faktura obsahuje konečnou cenu díla, která je položkově rozepsána v příloze. Od konečné ceny jsou samozřejmě odečteny poskytnuté zálohy.Vlastní výroba a montáž interiérových prvků

Co jsme pro vás schopni vyrobit

Jsme vám vám vyrobit jakýkoliv výrobek do interieru z materiálu dle vašeho požadavku. K výrobě používáme základní materiály mezi které patří DTD laminované s ABS hranami, dýhované desky v úpravě (transparentní nebo barevný lak), masiv, sklo, nerezová ocel, hliník a čalouněné materiály. Pro každý výrobek zpracováváme vlastní výrobní dokumentaci včetně důležitých detailů v měřítku 1:1.

Montáž výrobků zajišťujeme vlastními montéry s dlouholetou praxí. Termín montáže přizpůsobíme možnostem klienta.Doprava zboží

Vybrané zboží dopravujeme zdarma

V případě, že vaše objednávka přesáhne částku 10.000 Kč, případně vzdálenost dopravy nepřekročí 15 km, odvezeme vám objednaný nábytek zcela zdarma.Záruka a pozáruční servis

Jaké máte u nás záruční podmínky

Záruka na typové výrobky se poskytuje dle podmínek výrobce, která obvykle činí 24 měsíců. Na atypické výrobky poskytujeme záruku od 36 do 60 měsíců, dle typu výrobku a použitých materiálů. Na všechny výrobky a služby, které realizujeme, poskytujeme pozáruční servis ve spolupráci s výrobcem nebo vlastními odborníky.Feng Shui

Co znamená Feng Shui

Feng Shui je tradiční čínské učení, které se zabývá vztahem člověka a jeho životního prostoru. Pokouší se pomocí správného proudění čchi nastolit harmonii. Pracuje mimo jiné s polaritou jinu a jangu a pěti elementy: voda, země, dřevo, oheň, kov a snaží se mezi nimi nastolit harmonii prostřednictvím barev, tvarů, materiálů, vůní a zvuků. Ve své práci využíváme mimo jiné školy formy, školy kompasu a osobní astrotypy.

Nabídka naších služeb v oblasti Feng Shui

Nabízíme komplexní nabídku služeb vyškoleným poradce Feng Shui: (1) konzultace podle nákresu bytu, (2) konzultace na místě, (3) posouzení umístění a orientace domu na pozemku, (4) posouzení projektu před výstavbou domu, (5) návrh interiéru dle zásad feng shui s 3D vizualizacemi, (6) analýza současného stavu s doporučením případných úprav, (7) energetické čištění prostoru.

Cena této služby je závislá na velikosti prostoru, zpracování a rozsahu konzultace. Zákazník bude seznámen s cenou při úvodní konzultaci, která je zdarma.


Projekční práce Kompletní realizace na klíč Vlastní výroba a montáž interiérových prvků
Doprava zboží Záruka a pozáruční servis Feng Shui

AKTUALITA

úprava prodejní doby

Studio funguje v omezeném provozu. Návštěvu si předem domluvte na tel: 734 256 888 děkuji  ing. Ivo Miler...